kids react

Wychowałem się na Atari, więc wiem do czego służy dyskietka (a nawet kaseta!), potrafiłbym wpisać kilka prostych komend i mogę sobie wyobrazić komputer bez dostępu do internetu. Ale co mają powiedzieć ci, dla których pierwszym komputerem był iPad? No właśnie, dzieci z Kids React, skonfrontowane z rewolucyjnym Apple II z 1977 r. zaczynają od podstawowego pytania: “A gdzie to postawię, jeśli nie mam biurka??”, by szybko dojść do wniosku, że ten wielki, ciężki “potwór” jest “kompletnie bezużyteczny”. Nic wielce zaskakującego, ale bardzo zabawne i świetnie obrazujące fakt, jak szybko zmienia się świat komputerów osobistych.

Czytaj dalej…